Rejestracja Przypomnij hasło
Witamy na stronie Sport Bros
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Płatności

ZASADY SPRZEDAŻY I PŁATNOŚCI 

PŁATNOŚCI

 • Za pobraniem - płatność za towar następuje przy odbiorze przesyłki- u listonosza, kuriera lub w urzędzie pocztowym.
 • przedpłata, przelew - po złożeniu zamówienia należy dokonać wpłaty na rachunek
 • gotówka , karta - przy odbiorze własnym

 

 

 • Odbiór osobisty bezpośrednio w sklepie Wrocław ul.Januszowicka 9 

DOWÓD ZAKUPU

 • Do każdego zamówienia dołączana jest faktura lub paragon. Faktura może być wystawiona na dowolną osobę.

CZAS OCZEKIWANIA NA PACZKĘ

 • Czas dostawy to czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dystrybutora (jeżeli nie mamy go na stanie) i na dostarczenie paczki listonoszowi lub kurierowi.
 • Zamówienia są realizowane niezwłocznie po ich otrzymaniu. Czas realizacji zamówień do 48 h lub do 5 dni roboczych jeżeli zamówiony produkt musimy sprowadzić od naszych partnerów handlowych.

KOSZT DOSTAWY

 • Klient ponosi koszty wysyłki.
 • Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy bez dodatkowych kosztów: 
 • Poczta Polska - koszt przesyłki pobraniowej od 19 zł (waga/gabaryt).
 • Dostawa kurierem 18 - 25 PLN

NASZA GWARANCJA

 • Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta lub importera z wyjątkiem: naciągów, owijek,odzieży osobistej, piłek. Prosimy o zachowanie dokumentu zakupu do chwili wygaśnięcia gwarancji.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

 • W celu anulowania zamówienia lub zmian w wyborze sposobu dostawy prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 3459827 lub 666 37 86 86 ewentualnie drogą mailową sklepbrossport@gmail.com

REGULAMIN SPRZEDAŻY

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem www.sportbros.pl 
 • Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny www.sportbros.pl
 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki stron tzn. kupującego i sprzedawcy
 • Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 • Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
 • Sklep Internetowy potwierdza w formie elektronicznej i telefonicznej otrzymanie zamówienia.
 • W terminie 2 dni roboczych pracownik Sklepu Internetowego potwierdza telefonicznie przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży
 • Brak potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie i formie określonej w pkt 4, powoduje, że złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży nie jest wiążąca.
 • W razie odbioru towaru przez Kupującego-konsumenta w siedzibie we WROCŁAWIU umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą wydania Kupującemu towaru i nie jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Czynności techniczne związane ze złożeniem i realizacją zamówienia, w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone w załączniku nr 1 na końcu strony "Wszystko o zakupach" niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 • Konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, od dnia wydania zakupionego towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. trwałego usunięcia opakowania producenta lub po rozpoczęciu użytkowania zakupionego produktu
 2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 • W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • Koszt związany ze zwrotem obciąża odstępującego od umowy.
 • W przypadku zwrotu przez Kupującego produktu w stanie zmienionym, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do potrącenia z należnej Kupującemu kwoty, równowartości stwierdzonej zmiany (szkody)
 • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje konsumentowi w przypadkach, o których mowa w pkt.2

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 • Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny – powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta – może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Wszystkie reklamacje muszą być składane pisemnie w siedzibie firmy(osobiście lub listem poleconym).
 • Za datę rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznaje się dzień wpłynięcia reklamacji do siedziby firmy BROSSPORT
 • Wszelkie reklamacje winny być składane przez kupujących na zasadach i w terminach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli kupującym jest konsument, procedura składania reklamacji odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2011 roku
 • Sklep Internetowy ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim
 • Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmii zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 

Nasz sklep internetowy, by ułatwić korzystanie ze wszystkich funkcji, używa plików cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zgadzasz się na to, zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Zamknij